ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยและการจราจร บริเวณหน้าโรงเรียนราชานุบาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

     เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ จิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยและการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่มาส่งเด็กนักเรียนให้มีความปลอดภัยในการใช้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนราชานุบาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ