สานพลังจิตอาสาภาครัฐและภาคประชาชน ร่วมกันฉีดพ่นละอองน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟและถนนในเขตเทศบาลเมืองฯ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อลดค่าฝุ่นละออง PM2.5

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัด นำกำลังพลจิตอาสาส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณสถานีรถไฟปราจีนบุรี และถนนในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ระยะทาง 2 กม. เพื่อลดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 500 คนซึ่งผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ