ชาวปะทิว จ.ชุมพร ผนึกกำลังจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทาสีรั้วโรงเรียนบ้านสะพลี หมู่ที่ 7 ต.สะพลี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 25 พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

      เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายเจริญโชค พรหมชุติมา นายอำเภอปะทิว ในฐานะผอ. ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอปะทิว พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และเทศบาลทุกเทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอประทิว ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า) ณ.โรงเรียนบ้านสะพลี (โรงเรียนบางกอกโพสต์ศึกษา) หมู่ที่ 7 ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ