จิตอาสามณฑลทหารบกที่ 310 ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 310 ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 310 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วยจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 14 ร่วมกับ อำเภอสามเงา, องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์, หน่วยงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง, ผู้นำหมู่บ้าน ชุมชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ลงพื้นที่ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำเอ่อล้นตลิ่ง โดยการช่วยขนย้ายทรัพย์สินและสิ่งของมีค่ารวมทั้งสิ่งอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัย พร้อมมอบถุงยังชีพ (เครื่องอุปโภค-บริโภค และน้ำดื่ม) ให้กับประชาชนพี่พักอาศัยบริเวณริมแม่น้ำวังที่ไหลเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่พักอาศัยและพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้นให้กับประชาชน ณ บ้านวังพระยาจันทร์ และ บ้านวังโพธิ์ ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ