ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 จัดกิจกรรมจิตอาสา ซ่อมแซมบ้านพักอาศัย มอบวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้ประชาชนที่ประสบวาตภัยจากพายุฤดูร้อน ณ บ้านข่วงหมู่ที่ 10 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2567

     เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นำจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสา แจกกระเบื้อง วัสดุอุปกรณ์ และซ่อมแซมหลังคาบ้าน ให้กับราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน และลมกระโชกแรง ส่งผลให้บ้านเรือนได้รับความเสียหาย จำนวน 2 หลัง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 25 คน ณ บ้านข่วง หมู่ที่ 10 ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ