ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ลงพื้นที่ ช่วยเหลือปรับปรุงบ้านผู้พิการ ณ ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567

     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 37 มอบหมายให้ จิตอาสา 904 พร้อมด้วย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านพัก นางสุรีรัตน์ โยชิดะ สอบถามชีวิตความเป็นอยู่ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายเม็งรายมหาราช ทำการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ซึ่งเป็นผู้พิการตัดขาเหนือเข่าทั้งสองข้างมาประมาณ 20 ปี อาศัยอยู่คนเดียวตั้งแต่ปี 2564 เคลื่อนที่ภายในบ้านได้เองด้วยรถเข็นนั่ง ณ บ้านเลขที่ 13/1 หมู่ที่ 2 บ้านตับเต่าตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

     โดยได้ขอความช่วยเหลือผ่าน ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อน พร้อมตรวจสอบสภาพบ้านเบื้องต้นในการก่อสร้างซ่อมแซมบ้านให้ โดยถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร วันที่ 29 เมษายน 2567 โดยการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่างๆ ให้มีความเจริญ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชนอย่างถาวรให้ได้คืนความสุข รอยยิ้ม และคุณภาพชีวิตที่ดีได้ต่อไป


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ