จิตอาสากองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 ร่วมจิตอาสา 904 ประชาชนจิตอาสาอำเภอปาย จัดกิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมสะพานประวัติศาสตร์บ้านท่าปาย กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทางถนนหลวง 1095และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ด่านแม่ปิง ณ กิ่วคอหมาเขตรอยต่ออำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ.2566

     กองพันทหารราบที่ 5 กรมทหารราบที่ 7 พร้อมด้วยกองร้อยทหารราบที่ 1722 นำจิตอาสา ร่วมกับ จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 4/ 62 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 4 / 63 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2 / 66 หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 3/ 66 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้ ท้องถิ่นอำเภอปาย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่ฮี้ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี นายเอนก ปันทะยม นายอำเภอปาย เป็นประธานเปิด กิจกรรมจิตอาสาซ่อมแซมสะพานประวัติศาสตร์บ้านท่าปาย กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทางถนนหลวง 1095 และกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ด่านแม่ปิง เพื่อรักษาความสะอาดสองข้างทาง ปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการทิ้งขยะตามสถานที่ต่างๆ และเพื่อเป็นการเตรียมการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในฤดูการท่องเที่ยวที่กำลังจะมาถึง ณ กิ่วคอหมาเขตรอยต่ออำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ – อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมซ่อมแซมสะพานประวัติศาสตร์บ้านท่าปาย และซ่อมแซมหลังคาศาลา กิจกรรมเก็บขยะสองข้างทาง พร้อมติดตั้งป้าย ขอขอบคุณที่ไม่ทิ้งขยะ ถนน 1095 ตั้งแต่กิ่วคอหมา-ด่านแม่ปิง และ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด่านแม่ปิง ตำบลแม่ฮี้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ