ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 ลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่มาส่งเด็กนักเรียน โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ จังหวัดพิษณุโลก และ โรงเรียนราชานุบาล จังหวัดน่าน

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

     ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 39 มอบหมายให้ กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ดูแลความปลอดภัยและการจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่มาส่งเด็กนักเรียน ให้มีความปลอดภัย และร่วมกับนักเรียนร้องเพลงชาติ เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกที่ดีงามให้ เยาวชน รู้คุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ โรงเรียนอนุบาลวังจันทน์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

     นอกจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ จิตอาสาพระราชทาน พร้อมสารวัตรทหาร ลงพื้นที่ปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยและการจราจร เด็กนักเรียนหน้าโรงเรียนราชานุบาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปกครองที่มาส่งเด็กนักเรียนให้มีความปลอดภัย


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ