ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับจิตอาสา 904 อบรม ดูแลสุขภาพช่องปากของเด็ก ณ ร้านกาแฟบ้านหลังวัง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับจิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 2/61 หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่ 4/62 หลักสูตรพื้นฐานรุ่นที่ 4/63 หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 1/65หลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 2/65 และหลักสูตรพื้นฐานภาค 3 รุ่นที่ 3/66 จัดกิจกรรมให้ความรู้ในเรื่องการดูแลช่องปาก การดูแลเหงือก การดูแลฟัน และการแปรงฟันที่ถูกวิธี อบรมการดูแลสุขอนามัย เด็กๆ ในโครงการ “English for fun with Baan Lhang Wangh” ณ ร้านกาแฟบ้านหลังวัง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
     การดูแลเด็กจนถึงวัยมัธยมเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย นอกจากเรื่องการให้การศึกษาที่ดี สุขภาพของเด็กที่แข็งแรง โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพภายในช่องปากก็สำคัญเช่นกัน ในการดูแลรักษาฟันตั้งแต่เด็กสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพของฟันและนิสัยในการดูแลฟันในอนาคตได้ ซึ่งฟันผุเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากในวัยเด็ก เพราะความแข็งแรงของฟันจะไม่แข็งแรงเท่ากับผู้ใหญ่จึงเกิดปัญหาได้ง่าย

     ทั้งนี้ เพื่อให้เด็กๆ มีสุขภาพช่องปากที่ดี และป้องกันการเกิดปัญหากับฟันที่ร้ายแรง จะทำให้เด็กได้รับความรู้ในการดูแลวิธีการรักษาฟันในวัยเด็กอย่างถูกต้อง และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับฟันแท้ในอนาคตอีกด้วย ช่วยให้เด็ก ๆ เกิดความรู้สึกที่ดี และไม่เกิดความกลัวในการรักษาฟันต่าง ๆ และสร้างนิสัยการดูแลช่องปากที่ดี


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ