หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกิจกรรม “เกศา สานใจ” ออกบริการตัดผมฟรีให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ.2567

                   กองร้อยทหารพรานที่ 3502 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 ร่วมกับกำลังพลทำความดี นำชุดจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จัดกิจกรรม “เกศา สานใจ” ตัดผมฟรี ให้กับเด็กนักเรียนชาย ณ. โรงเรียนบ้านแม่ออกผารู หมู่ที่ 3 ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก จำนวน 30 คน ดำเนินการตัดผมให้กับเด็กนักเรียน เชื่อมรัก สานสัมพันธ์ชุมชน เพื่อให้เด็กนักเรียนมีทรงผมสั้น สะอาดเรียบร้อย และยังเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของนักเรียน และผู้ปกครองด้วย

                  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จึงเข้าใจถึงปัญหาเรื่องภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนและผู้ปกครองเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการตัดผมนักเรียนที่เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ปกครองให้ความสำคัญ แต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ไม่ค่อยดีมากนักหลายครอบครัวแบกรับภาระค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ