ศอ.จอส.พระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาด ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณคลองคาง เขตคลองเตย

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ.2567

     เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานเขตคลองเตย มอบหมายให้ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองเตย เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดคลองคาง จากซอยเล็กเที่ยงปลายซอย ถึงบริเวณด้านซอยสุขุมวิท 52 ความกว้าง 6.00 – 15.00 เมตร ความยาวประมาณ 560 เมตร โดยดำเนินการจัดเก็บขยะผักตบชวา ตัดแต่งกิ่งไม้ วัชพืช เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 25 เมษายน 2567 และเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ณ บริเวณคลองคาง เขตคลองเตย


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ