จิตอาสาจังหวัดชลบุรีพร้อมใจร่วมกันทำความสะอาดถนน-นำสายสื่อสารลงใต้ดินบริเวณถนนศุขประยูร – สี่แยกจันทร์อำนวย เทศบาลเมืองพนัสนิคม

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566 นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ในฐานะ ผอ. ศอ.จอส.พระราชทานจังหวัด เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาเมืองสะอาด จังหวัดชลบุรี” บริเวณถนนศุขประยูร – สี่แยกจันทร์อำนวย เทศบาลเมืองพนัสนิคม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องที่ และท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

     โดยจังหวัดชลบุรี มีนโยบายเร่งด่วนในการขับเคลื่อนเมืองสะอาด เริ่มต้นนำร่องในพื้นที่เส้นทางสายหลักของจังหวัดชลบุรีให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย เน้นการจัดระเบียบสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร การจัดเก็บขยะและป้ายโฆษณาและป้ายประชาสัมพันธ์ที่กีดขวางการจราจร การขุดลอกคูคลองที่ไหลผ่านถนนสุขุมวิท การเก็บผักตบชวาและสิ่งปฏิกูลที่กีดขวางทางน้ำ การขุดลอกท่อระบายน้ำ เพื่อให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และปลอดภัย ในบริเวณถนนเส้นหลักทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจและปลอดภัยในการขับขี่สัญจรของผู้ใช้รถใช้ถนน ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

     นอกจากนี้ ในพื้นที่เทศบาลเมืองพนัสนิคม มีครัวเรือนของพี่น้องประชาชนที่ร่วมจัดทำ “ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน” เพื่อเป็นการคัดแยกขยะ และการกำจัดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ทำให้สามารถลดขยะ ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ ลดการเกิดภาวะโลกร้อน สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อโลกของเรา ไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) อีกด้วย

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ