ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 จัดกิจกรรมทำความสะอาดพื้นถนนหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ.2567

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน มณฑลทหารบกที่ 310 และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลฯ ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย (18 มกราคม วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช วันยุทธหัตถี วันกองทัพไทย) โดยทำความสะอาดพื้นถนนด้านหน้าอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน และทาสีฟุตบาทโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บริเวณด้านหน้า โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ