ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 2 ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครราชสีมา จัดงานจิตอาสาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำตะคองและการรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำตะคอง เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2565

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ.2565

      เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2565 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 2 โดยพลโทสวราชย์ แสงผล แม่ทัพภาคที่ 2 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 2 พร้อมด้วย นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/ผู้อำนวยการศูนย์จิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน เปิดงานจิตอาสาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลำตะคองและการรื้อสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำตะคอง

     โดยมีจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวโคราชเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวนมาก และแม่ทัพภาคที่ 2 พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องภาคเอกชน และสื่อมวลชนลงเรือ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงาน และทำความสะอาด กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ตั้งแต่ บริเวณ ลำตะคองวิลเลจ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์โคราช ถึงวัดท่าตะโก ระยะทางประมาณ 1,300 เมตร พร้อมรณรงค์ขอความร่วมมือประชาชน ที่พักอาศัยริมคลอง งดทิ้งขยะและสิ่งของลงลำตะคอง เป็นการร่วมสร้างจิตสำนึกรักสายน้ำรักสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

     ที่ผ่านมามีจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 2 ร่วมกับสำนักงานชลประทานจังหวัด ปภ.จังหวัด ทำโครงการโคราชไม่ท่วมไม่แล้ง เพื่อที่จะให้น้ำในลำตะคลอง สะอาดตลอดสาย เป็นระยะทางกว่า 7,300 เมตร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำภายในลำตะคองและลำบริบูรณ์ และหากการระบายน้ำสามารถไหลได้สะดวกต่อเนื่อง ก็จะทำให้ไม่เกิดน้ำท่วมและไม่เกิดภัยแล้งในพื้นที่ที่อยู่ติดลำตะคอง

จิตอาสาประชาสัมพันธ์อื่นๆ