มณฑลทหารบกที่ 38 จัดกิจกรรม จิตอาสา ร่วมใจพัฒนา ทำความสะอาดห้องเรียนเตรียมอาคารสถานที่ก่อนจะเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนศรีเสริมกสิกร จ.น่าน

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2567

     เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 มอบภารกิจให้ชุดจิตอาสาพระราชทาน โรงพยาบาลค่ายสุริยพงษ์ ร่วมกับคณะครู และบุคลากรโรงเรียน ปฏิบัติการล้างสิ่งปนเปื้อน และทำความสะอาดห้องเรียน จัดเตรียมห้องเรียน และพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียน เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้นักเรียน และครู บุคลากรโรงเรียน มีความปลอดภัย และลดความเสี่ยงจากการสะสมของเชื้อโรค อีกทั้งเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 อีกด้วย


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ