ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม “จิตอาสา บริจาคโลหิต ต่อชีวิต เพื่อนมนุษย์” ช่วยเหลือผู้ป่วย ในพื้นที่ภาคเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

      เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานของหน่วย เข้าช่วยเหลือในการบริจาคโลหิตให้ผู้ป่วย ซึ่งมีประชาชนได้แจ้งขอรับบริจาคโลหิตเพื่อรักษาอาการผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตในการรักษาอย่างเร่งด่วน ประกอบด้วย นายสมชาย ศรีโชติ ซึ่งต้องเข้ารับการผ่าตัดด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร และ นาย ศักดิ์นรินทร์ จันทนะ ณ โรงพยาบาลเชียงคำ ในพื้นที่ภาคเหนือ


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ