จิตอาสา พัฒนาเขตพระราชฐาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบเขตพระราชฐาน พระตำหนักเขาค้อ

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2566 กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการกับ มวลชนรอบวัง หน่วยงานราชการในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบเขตพระราชฐาน พระตำหนักเขาค้อ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ เขตพระราชฐานพระตำหนักเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ทั้งนี้หน่วยได้มีการวางแผนในการจัดกิจกรรมจิตอาสาอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ