จิตอาสาผนึกกำลังเข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบัวลาย ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรี

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2565

    เมื่อวันที่ 25 ส.ค.65 เวลา 21.30 – 23.00 น. ที่ชุมชนบัวลาย ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ เข้าช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงและขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง ให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบัวลาย ตลาดหน้าค่ายจักรพงษ์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในพื้นที่เป็นเวลานาน ทำให้น้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ต่ำ

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ