ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน จิตอาสาอำเภอท่าสองยาง จัดกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง 12 สิงหาคม 2566

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาพระราชทาน 904 (หลักสูตรพื้นฐาน ภาค3 รุ่น 3/66) หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 สำนักงานอำเภอท่าสองยาง, กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 344 หน่วยป้องกันและรักษาป่าที่ ตก.4 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หละ ส่วนราชการ ครูและนักเรียน, ผู้นำชุมชน, และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอท่าสองยาง ร่วมกันทำกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันหลวง 12 สิงหาคม 2566 โดยมี พันเอก จักรพงษ์ เทพพันธุ์ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ 35/ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เป็นประธานฯ ณ พื้นที่ทวงคืนผืนป่า บ้านแม่พลู หมู่ 6 ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก