จิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 36 ร่วมกิจกรรมพิธีเกี่ยวข้าว “ปัก – ดำ วันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ.2566

     ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 พร้อมด้วย คุณ จุไรรัตน์ แก้วแจ้ง ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา มณฑลทหารบกที่ 36 และกลุ่มเครือข่าย โครงการทหารพันธุ์ดี ร่วมพิธีเกี่ยวข้าว “ปัก – ดำ วันแม่ เก็บเกี่ยววันพ่อ” เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลานิล ให้กับกลุ่มเครือข่าย โครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 36 พร้อมเยี่ยมชมการ ผลิตข้าวแบบโบราณ ณ พื้นที่ แปลงนาสาธิตเรือนจำ มณฑลทหารบกที่ 36 ค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์