ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภออุ้มผาง จัดกิจกรรมบวชป่า ป้องกันผืนป่าต้นไม้ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ จังหวัดตาก

วันพุธที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นายธันย์ปวัฒน์ ภูริวัฒนเมธา นายอำเภออุ้มผาง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานนายสุรเดช ตระกองรัตนกุล ผู้ใหญ่บ้านบ้านแปโดทะ หมู่ที่ 2 จังหวัดตาก ร่วมกับ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินกิจกรรมบวชป่า เพื่อป้องกันมิให้ผู้ใดมาตัดต้นไม้ และเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ให้อยู่คู่กับหมู่บ้านสืบต่อไป