จิตอาสาพระราชทานภาค 3 จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาดินเนื่องในวันดินโลก” ณ แปลงผักสวนครัว ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสาอำเภอแจ้ห่ม พร้อมส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่บ้านใหม่ผ้าขาว จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาดินเนื่องในวันดินโลก” โดยมีการร่วมกันทำปุ๋ยหมักและปลูกพืชผักสวนครัว กิจกรรมห่มดิน โดยใช้เศษใบไม้แห้งและเศษฟาง ณ บริเวณแปลงผักสวนครัว ที่ว่าการอำเภอแจ้ห่ม หมู่ที่ 3 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ