ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาบึงสีไฟ” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ.2567

     เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสา “พัฒนาบึงสีไฟ” เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยมี ปลัดจังหวัดพิจิตร ส่วนราชการจังหวัด ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสา 904 และจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 680 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมพัฒนาบึงสีไฟ ทั้งนี้ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ ณ เกาะกลางบึงสีไฟ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์นก ตลอดจนเป็นแหล่งอาหารของนกพันธุ์ต่างๆ โดยบริเวณรอบบึงสีไฟ มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น เป็นระเบียบเรียบร้อย และเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีขึ้นในชุมชน