ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 จัดกิจกรรม “ จิตอาสาพัฒนาเมืองพิษณุโลก สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม และความปลอดภัยที่ยั่งยืน ” ณ พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ.2566

     เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 พลตรี ประสาน แสงศิริรักษ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 ผนึกกำลังร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม “ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเมืองพิษณุโลก สร้างภูมิทัศน์ที่สวยงาม และความปลอดภัยที่ยั่งยืน ” ร่วมกับ ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ เครือข่ายจิตอาสาภาคประชาชน ผู้นำชุมชน และประชาชน หลากหลายปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับการแก้ไขและดูแลด้วย หัวใจจิตอาสาของเหล่าจิตอาสา 904 ทำให้เกิดหลากหลายความสุขและรอยยิ้ม

     โดยการแบ่งมอบเขตรับผิดชอบในการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตั้งแต่บริเวณหน้าค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จนถึงสะพานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตลอดทั้งสองฝั่งริมแม่น้ำน่าน ซึ่งมีการบูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วน ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ร่วมใจพัฒนาพื้นที่ ทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกันจัดเก็บขยะ วัชพืช ขุดลอกกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ สร้างจิตสำนึกในการดูแล รักษา พัฒนาสิ่งแวดล้อม ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ทำให้เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองน่าอยู่

     ในการนี้ รองแม่ทัพภาคที่ 3 ได้เยี่ยมให้กำลังใจจิตอาสาและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ เครือข่ายภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวตามจุดต่างๆ ที่ได้แบ่งมอบไว้ พร้อมทั้งเข้าถวายราชสักการะ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เขตโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ