ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 พร้อมพสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสถานีรถไฟหนองตม อำเภอพรหมพิราม น้อมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2566

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2566 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพะระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช) ณ สถานีรถไฟหนองตม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นั่นคือ การริเริ่มการรถไฟแห่งประเทศไทย พสกนิกรทุกหมู่เหล่าจึงร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้

     โดยมี จิตอาสา 904 หลักสูตรหลักประจำ “เป็น เบ้า เป็นแม่พิมพ์” รุ่นที่ 2/61 รุ่นที่ 3/62 รุ่นที่ 4/63, “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 4/63, “หลักสูตรพื้นฐาน” (ภาค 3) รุ่นที่1/65 รุ่นที่ 2/65 และ รุ่นที่ 3/66,จิตอาสา 904 จังหวัดพิษณุโลก หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน, ทหารจิตอาสาพระราชทาน, จิตอาสาพระราชทานจังหวัดพิษณุโลก และประชาชนจิตอาสาอำเภอพรหมพิราม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีกิจกรรมทาสีฟุตบาท ทำความสะอาดและตัดหญ้าบริเวณโดยรอบเพื่อให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวกและปลอดภัย สถานีรถไฟหนองตม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก สถานีรถไฟหนองตม ตั้งอยู่ที่ ตำบลวังฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่างจากสถานีรถไฟกรุงเทพ 423.203 กม. และเป็นสถานีรถไฟประเภท 2 อยู่บนเส้นทางสายเหนือของการรถไฟแห่งประเทศไทย สถานีรถไฟหนองตมเปิดในเดือน


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ