กองพันทหารม้าที่ 26 ร่วมกิจกรรม “ชิงเก็บ งดเผา” แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567

         กองพันทหารม้าที่ 26 ร่วมกับกองทหารม้าที่ 3 และกองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน กองพันประจำอำเภอ พร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน จังหวัดพิจิตร อาสาสมัครกิจการพลเรือนอำเภอตะพานหิน คณะครูนักเรียน โรงเรียนวัดเขารวก และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินกิจกรรม “ชิงเก็บ งดเผา” ตามโครงการทำแนวกันไฟป่าในพื้นป่าชุมชน จังหวัดพิจิตร บริเวณป่าชุมชน บ้านเขารวก หมู่ 5 ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร เพื่อรณรงค์และแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิจิตร เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประมาณจำนวน 300 คน

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ