จิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรม ร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

      ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก พร้อมด้วย ตำรวจจิตอาสาพระราชทานสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้านข่วงสิงห์ ครูและนักเรียน ลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ จำนวน 100 คน ทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ บริเวณคุ้มสิงห์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ