นักเรียนจิตอาสาพระราชทาน 904 ภาค 3 ออกปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบริการ นำหน้ากากอนามัยพระราชทาน ไปมอบให้กับราษฎรในหมู่บ้าน

วันพุธที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 นายปณิธาน ศรีศุภวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด่นชาติ อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ จิตอาสาพระราชทาน 904 หลักสูตรพื้นฐาน 2/65 ภาค 3 พร้อมด้วยนักเรียนจิตอาสา ออกปฏิบัติกิจกรรมจิตอาสาบริการ เยี่ยมประชาชนในหมู่บ้านเด่นชาติ หมู่ 8 โดยได้นำหน้ากากอนามัยและมุ้ง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้นักเรียนจิตอาสา ไปมอบให้กับราษฎรในหมู่บ้านเด่นชาติ เนื่องจากหมู่บ้านเด่นชาติ ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ กลางหุบเขาลึกในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแม่จริม ราษฎรมีฐานะยากจน ด้วยพระบารมีปกเกล้าจึงทำให้ได้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร ซึ่งราษฎรที่ได้รับพระราชทาน มีความปลาบปลื้มใจอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงห่วงใย แม้จะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร