จิตอาสาพระราชทาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 3 มิถุนายน 2566

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่บริเวณศูนย์ราชการอำเภอคำเขื่อนแก้ว ต.ลุมพุก จ.ยโสธร นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันวิสาขบูชา และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 3 มิถุนายน 2566

     โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้ว ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เพื่อจัดเตรียมสถานที่จัดโครงการ “วิสาขะน้อมรำลึก ตรึกในแก่นธรรม” ของอำเภอคำเขื่อนแก้ว ประจำปี 2566 และ   มีการบำรุงรักษาต้นไม้ ณ บริเวณศูนย์ราชการอำเภอคำเขื่อนแก้ว ตำบลลุมพุก