ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 รณรงค์ขับขี่รถปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ดื่มไม่ขับ ในเทศกาลปีใหม่ 2567 ณ ที่ทำการสายตรวจ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ.2567

     เมื่อวันพุธ ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567 ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ จิตอาสา 904 แจกใบปลิวแผ่นพับ(การขับขี่รถอย่างปลอดภัยบนท้องถนน) น้ำดื่มและผ้าเย็น ให้แก่ประชาชนผู้เดินทางและร่วมประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้เคารพกฎจราจร เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ณ ที่ทำการสายตรวจ ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย