ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก บริเวณหน้าโรงเรียนราชานุบาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันอังคารที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566

     เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 มอบหมายให้ จิตอาสา 904 ลงพื้นที่ปฏิบัติงานช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยและจราจร เพื่ออำนวยความสะดวก ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับครู นักเรียนและผู้ปกครอง ในการใช้ถนนบริเวณหน้าโรงเรียนราชานุบาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เพื่อช่วยดูแลบุตรหลานให้เดินทางเข้าโรงเรียนอย่างปลอดภัย