กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกิจกรรม จิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนราชานุบาล ณ โรงเรียนราชานุบาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2567

     เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 กองพลทหารม้าที่ 1 โดยกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 จัดกำลังพลจิตอาสาร่วมกับคณะครู นักเรียนโรงเรียนราชานุบาล ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ การขนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ตู้เอกสาร และอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ โรงเรียนราชานุบาล ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ