ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 จัดกิจกรรมร่วมกันรณรงค์เคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ ไข้เลือดออก กับ กิจกรรมมอบถุงพลาสติก นำไปรีไซเคิล ณ ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ นายสมาน เมืองแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านตาก อาสาสมัครสาธารณสุข คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดกิจกรรมร่วมกันรณรงค์เคาะประตูบ้านประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ สำรวจและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์โรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ และกิจกรรมมอบถุงพลาสติก ถุงร้อน ถุงเย็น ห่อพลาสติก เพื่อรวบรวมอัดก้อนส่งจำหน่ายนำไปรีไซเคิล และเป็นรายได้เข้ากองทุนสร้างสุขตำบลเกาะตะเภา สำหรับดูแลผู้ยากไร้

     รวมทั้งได้เน้นย้ำการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือและเชิญชวนการจัดการขยะในบ้านเรือน เพื่อทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีสุขภาพที่ดี มีความสุข ปลอดโรค ปลอดภัย นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ พื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก