จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดขุนคงหลวง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2566

     นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช 18 ตุลาคม 2566

     โอกาสนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมกับนำผู้ร่วมกิจกรรม กล่าวคำปฏิญาณ “เราทำความดี ด้วย หัวใจ”โดยแบ่งการดำเนินการเป็น 3 จุด สนามหญ้าด้านหน้าวัดขุนคงหลวง บริเวณโดยรอบวัด และบริเวณภายในวัด ให้มีความสะอาดสวยงาม