ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ว่าที่ร้อยโทสมชาย เรืองจันทร์ ปลัดจังหวัด เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ จิตอาสาพระราชทาน 904 และจิตอาสาพระราชทาน อำเภอไชยา กองบิน 7 ร่วมบูรณาการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร กิจกรรมปรับภูมิทัศน์ ฉีดล้างทำความสะอาด กำแพงรอบๆองค์พระธาตุ โดยมีพระครูพิทักษ์เจติยานุกูล รก.เจ้าอาวาสวัดฯ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดฯ นายชวลิต โรจนรัตน์ นายอำเภอไชยา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอไชยา ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อร่วมกันบูรณาการทำนุบำรุง สถานที่สำคัญทางศาสนา

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจ และต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และจะร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจตลอดไป


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ