สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ณ วัดอรุณราชวราราม

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ.2566

          เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2566 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” และทรงมีพระปฏิสันถารอย่างใกล้ชิดกับประชาชนที่มารอเฝ้ารับเสด็จ ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ