จิตอาสาพระราชทานสิงห์บุรี รวมพลังจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดกวาดใบไม้ ปรับภูมิทัศน์ บริเวณวัดเสาธงทอง หมู่ที่ 5 ต.บางมัญ อ.เมืองสิงห์บุรี

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่บริเวณวัดเสาธงทอง หมู่ที่ 5 ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี ในฐานะผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบหมายให้นายวิเชษฐ์ โกมล กำนันตำบลบางมัญ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน นางสาวอัจฉรา โชติวรรณ นายก อบต.บางมัญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.บางมัญ และ คณะครู เด็กนักเรียนศูนย์เด็กเล็ก อบต.บางมัญ ตลอดจน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ รวม 35 คน ร่วมทำความสะอาด กวาดใบไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดเสาธงทอง โดยยึดหลัก “บวร” บ้าน วัด และโรงเรียน ราชการ ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่ ซึ่งผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ ภาพถ่ายบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ