ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 36 จัดกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติเชื่อมสายสัมพันธ์กองทัพบก มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” ณ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ.2567

     เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 36 จัดชุดวิทยากรจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ มอบความสุข ส่งเสริมคุณธรรม จริธรรม ความรัก ความสามัคคี และส่งเสริมความรักในสถาบันหลักของชาติ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ให้กับเด็ก และผู้ปกครองที่มาร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 2,000 คน ณ แหล่งสมาคมนายทหารค่ายพ่อขุนผาเมือง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ