ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับจิตอาสา 904 อำเภอวังทอง กองบิน 46 เครือข่ายประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำอนุรักษ์ป่าชุมชน เฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2566

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับจิตอาสา 904 นางเอมอร วิจิตพงศ์ษา รักษาราชการแทน นายอำเภอวังทอง องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนาม กองบิน 46 ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และเครือข่ายประชาชนจิตอาสาตำบลชัยนามและบ้านซำบอน ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ป่าชุมชน เพื่อบรรเทาความเสียหายจากกระแสน้ำ และสร้างความชุ่มชื้นให้พื้นที่ป่าโดยรอบ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา ณ พื้นที่ป่าชุมชนบ้านซำบอน ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ