หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์ สร้างความสุข ณ ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2567

     กองร้อยทหารพรานที่ 3504 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกิจกรรมสานความสัมพันธ์ สร้างความสุข ในโครงการ 1 เดือน 1 รอยยิ้ม ให้กับเด็กๆ และประชาชน ได้ทำได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน พร้อมด้วยเครือข่ายจิตอาสาเพื่อประชาชน จัดทำเมนูอาหาร กระเพาะปลา น้ำแข็งใส ส้ม เค้กเบเกอรี่ พร้อมถุงยังชีพ มอบให้กับผู้พิการทางสายตาและหู ณ บ้านหนองหลวง หมู่ที่ 3 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับหน่วยทหารในพื้นที่และยังเป็นการเดินหน้าสานต่อพันธกิจการสร้างสรรค์ชีวิตที่ดีกว่าให้กับผู้คนในสังคม พร้อมสนับสนุนความเท่าเทียมสำหรับทุกความต่างในสังคม ยังส่งเสริมชีวิตที่มีคุณภาพให้แก่ผู้พิการทุพพลภาพ โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ที่อุณหภูมิสูงขึ้นในทุกภูมิภาคของประเทศไทย


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ