ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอเมืองสิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมกันขุดหลุมฝังถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทุกครัวเรือน

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ.2566

        เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2566 ที่บ้านบางกระเจ็ด หมู่ที่ 7 ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายปัญญา ใช้เฮ็ง นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี/ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอเมืองสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายสุรัตน์ ใยสัมพันธ์พงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 7 ตำบลหัวไผ่ พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางจำเรียง ปานดำ สมาชิกสภา อบต.หัวไผ่ ร่วมกับ ประชาชนจิตอาสา รวม 10 คน ดำเนินกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยร่วมกันขุดหลุมฝังถังขยะเปียกลดโลกร้อน ทุกหลังครัวเรือน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ บริเวณบ้านบางกระเจ็ด หมู่ที่ 7 ตำบลหัวไผ่

       ทั้งนี้ ก่อนดำเนินการได้มีมาตรการป้องกันการติดเชี้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยให้ผู้ร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยทุกคนและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ