ศูนย์อำนวยการ จิตอาสาพระราชทาน อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2565

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565  ที่บ้านคำหว้าทอง หมู่ที่ 7 ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี นายสุชาติ ทอนมณี นายอำเภอหนองแสง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอหนองแสง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นทองอุไรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” 

      พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง อส. ผรส. จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม รวม 350 คน ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ