ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุตรดิตถ์ นำองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. 2567 ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567

           นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุตรดิตถ์ นำองค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องใน “วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน” ประจำปี พ.ศ. 2567 ด้วยการเดินรณรงค์ไปยังบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ร่วมกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนน และฉีดพ่นหมอกน้ำ เพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศ PM 2.5 บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ถนนประชานิมิต ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ