ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปลูกต้นไม้ และพืชผักสวนครัว บริเวณศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยคต

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2566

     เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี นางสาวบุษราภรณ์ ปานคง นายอำเภอห้วยคต ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทานอำเภอห้วยคต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาพระราชทาน หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยคต ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ และพืชผักสวนครัว บริเวณศาลาประจำหมู่บ้าน เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ให้กับประชาชนในพื้นที่

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ