ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 นำจิตอาสาพระราชทานอำนวยความสะดวกให้ประชาชน สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ ณ หอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2567

     ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานภาค 3 ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำจิตอาสาพระราชทาน จิตอาสา 904 จังหวัดเชียงใหม่ อำนวยความสะดวก ให้แก่คณะจิตศรัทธาประชาชนและพุทธศาสนิกชนทั้งไทยและต่างประเทศที่เดินทางมา สักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ ของพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ จากสาธารณรัฐอินเดีย ขึ้นประดิษฐานบนหอคำหลวง พร้อมเปิดให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเป็นสิริมงคล 5-8 มีนาคม 2567 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา