จิตอาสาพระราชทาน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ร่วมบูรณาการกับ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ให้บริการประชาชนผู้มารับบริการในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 ณ โรงเรียนทำเลทอง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 08.00 – 15.00 น. นายรนัสถ์ชัย พุ่มเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ร่วมบูรณาการกับ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน อำนวยความสะดวก ชี้แจงขั้นตอน ให้ความรู้ และให้บริการอื่นๆ ให้กับประชาชนผู้มารับบริการในการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 แบบ Rapid Test จำนวน 700 ราย ณ โรงเรียนทำเลทอง ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยความอนุเคราะห์อุปกรณ์ การตรวจจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ซึ่งประชาชนผู้มารับบริการ ดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าถึงการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด – 19 และได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ขอบคุณข้อมูล:: ศูนย์อำนวยการและขับเคลื่อนงานจิตอาสา กระทรวงมหาดไทย