นายธนากร โปษยานนท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรขี้ผึ้งห้างเทพนิมิตร สำหรับนำบรรจุร่วมในถุงยังชีพพระราชทาน ในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับนำไปใช้ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ.2563

           วันนี้ 30 เม.ย. 63 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เขตพระราชฐาน(เขาดินวนา) พล.อ.ต.สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน และ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการจิตอาสาพระราชทาน และ พล.ต.กัลย์สรรค์ จันทรเสน ประจำฝ่ายที่ประทับ ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุง ฝ่ายอำนวยการจิตอาสาพระราชทาน รับมอบผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรขี้ผึ้งห้างเทพนิมิตร ขนาด 15 กรัม จำนวน 890 ขวด จาก นายธนากร โปษยานนท์ ผู้กำกับการแสดงและนักแสดงสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 ซึ่งเป็นยาที่ผลิตและใช้ในตระกูลโปษยานนท์มายาวนาน และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย โดยมี สรรพคุณใช้รักษาและบรรเทาอาการโรคผิวหนัง ใช้ทาแผลสด และทาแผลเรื้อรังทุกชนิด เพื่อขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสำหรับนำบรรจุร่วมในถุงยังชีพพระราชทาน ในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับนำไปใช้ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) หรือ โอกาสต่างๆเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัยต่อไป

นายธนากร โปษยานนท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรขี้ผึ้งห้างเทพนิมิตร สำหรับนำบรรจุร่วมในถุงยังชีพพระราชทาน ในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ได้รับนำไปใช้ในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)

จิตอาสาประชาสัมพันธ์อื่นๆ