กระทรวงกลาโหม ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 เทศบาลนครปากเกร็ด โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ และประชาชนจิตอาสา เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2564

     เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2564 กระทรวงกลาโหม เทศบาลนครปากเกร็ด โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ เปิดจุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกสถานพยาบาล ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน) โดยมีจิตอาสา ๙๐๔ ร่วมปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวก ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำขั้นตอนในการเข้ารับฉีดวัคซีน และให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่เข้ามารับการฉีดวัคซีน ยอดจำนวน 1,600 ราย ทั้งนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ