พิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ 2/62

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2562

                       วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น.  พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรพื้นฐาน” รุ่นที่ ๒/๖๒  ณ โรงเรียนจิตอาสา กองพันฝึกส่วนหลัง เขตพระราชฐานในพระองค์ ๙๐๔  วิภาวดีฯ  โดยมีระยะเวลาการฝึกจำนวน ๑๕ วัน มีผู้เข้ารับการฝึก จำนวน ๔๙๖ คน

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ