กองทัพเรือ ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนจิตอาสา จัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย โควิด-19” บริเวณวัดศาลาแดง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2564

    เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 กองทัพเรือจัดกิจกรรม “กองทัพเรือ เพื่อประชาชน ร่วมใจต้านภัย โควิด-19” ร่วมกับจิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนจิตอาสา จัดรถครัวสนาม เพื่อประกอบเลี้ยงอาหารปรุงสุก และสมาคมภริยาทหารเรือ มอบสิ่งของที่จำเป็นและอาหารแห้ง ให้กับประชาชนทั่วไป บริเวณวัดศาลาแดง เขตบางแค ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจิตอาสา 904 ปฏิบัติหน้าที่ บรรจุอาหารกล่อง ประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกในการแจกจ่ายอาหารและดำเนินการแจกจ่ายเจลแอลกอฮอล์พระราชทานให้กับประชาชน ทั้งนี้มีการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

กิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ